News

Aldi Play Rugby

Aldi Imir Rugbaí

We are collecting Aldi ‘Play Rugby’ stickers currently in school. The stickers can be obtained from Aldi stores by spending more than €30. We need to collect 300 stickers for our school to be in with a chance of winning €50,000 to update our sports facilities. The stickers are available from the 28th of January. 

Táimid ag bailú greamáin ‘Aldi Play Rugby’ faoi láthair ar scoil. Is féidir na greamáin a fháil ó siopaí Aldi nuair a chaitheann tú níos mó ná €30. Tá orainn 300 greamáin a bhailiú chun seans a bheith againn €50,000 a bhuachan  le haghaidh ár n-áiseanna sport scoile a uasdatú. Is feidir na greamáin a bháiliú ón 28ú Eanáir.