Córas Nua Clós/ New Yard System

Córas Nua Clós/ New Yard System

Córas Nua le haghaidh an clós ar maidin 8:20 – 8:30 agus ag am dul abhaile.

A new system for the yard line up in the morning from 8:20 -8:30 and at home time.