Meet our Staff

An Foireann

Staff 2019/20

Rang Ainm
Príomhoide Frankie Ní Fhrainclín
Príomhoide Tánaisteach Deirdre Ní Ghiolla Phádraig
Naíonáin Bheaga Sinéad Ní Éigní
Muireann Ní Dhonnabháin
Siobhan Ní Iarlaithe
Naíonáin Mhóra Bróna de Paor
Cliodhna Ní Cheallaigh
Rang 1 Seán Upton
Amy Ní Chuirc
Rang 2 Eilís Ní Iarlaithe
Eimear Ní Raghallaigh
Rang 3 Colm Ó Ciobháin
Máire Ní Mhíacháin
Rang 4 Caoimhe Uí Nioclás
Máire Ní Choistealbha
Rang 5 Deirdre Seoighe
Síle Inglis
Rang 6 Dáithí Ó Dubháin
Oideachas Speisialta Seosaimh Ó hUallacháin

Deirdre Ní Ghiolla Phádraig

Aoife Uí Riagáin

Aisling Nic Ghiollabhain

 Cúntóirí Riachtanaisí Speisialta Caroline Uí Aodha

Cáit Ní Mhaoldomhnaigh

Caitlín Uí Chinnéide

Rúnaí Caitríona Uí Chonaill
Feighlí Brendan Collins

FAQ

You can contact your child’s teacher in a number of ways

  • The Dialann Scoile (school diary) is a useful and informal way to contact your child’s teacher.
  • Phone the school 061-502214 and request that the teacher call you back after class has concluded.
  • Phone the school and request a meeting with the relevant teacher.
  • Email oifig@gaelcat.com and request a phonecall or meeting with the teacher you wish to make contact with.
  1. Labhair leis an múinteoir leis an gearán a shocrú (Speak to the teacher)
  2. Muna socraítear an gearán labhair leis an bpríomhoide (If unresolved speak to the principal)
  3. Muna socraítear an gearán labhair le Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta. (If unresolved speak to the Chairperson of the Board of Management)
  4. Muna socraítear an gearán is féidir an gearán a chur i scríbhinn chuig an mBord Bainistíochta. Ní ghlacfar le gearán nach bhfuil tar éis na céimeanna cuí a leanúint. (If unresolved the complaint can be put in writing to the Board of Management once the above steps have been followed)
  5. Is féidir an polasaí ina iomláine a iarradh ón oifig. (The full policy is available from the oifig)

Paying for School Items

Debit/Credit Card Payments:
We facilitate easy payment of school items using the Aladdin e-payment system.
Aladdin uses state of the art security to safeguard information entered by you and the school and data is stored and processed in strict compliance with Irish data protection laws

To make a payment:

Follow the secure link below and you will be presented with a page requesting your email address. (this should be the email supplied by you to the school)

A link will then be sent to your email address which, once ticked, will lead you to your family listing of all payments due.

Select the collections for which you wish to pay -if there are multiple listed

Tick to agree to the terms and conditions

Click the green pay now button

Once the payment has been accepted you will be issued with a reference number and you will also receive an emailed receipt to the email address provided.