News

Seachtain na Rothar

Seachtain na Rothar. Nach iontach an tseachtain a bhí againn ar scoil an tseachtain seo caite. Mór ár mbuíochas a chairde as ucht bhur rannpháirteachas sa feachtas seo. Is iontach go raibh an méid sin daoine ag úsáid an bealach glas, idir óg agus aosta. Nach iontach sibh. Bhí an-lá againn le chéile ag an […]

Foclóir an Pandéim

Foclóir an Pandéim

Art in our World
Córas Nua Clós/ New Yard System
Físeán Sábháilteachta Scoile 2020

Archive