ERw50EWXUAERsqi

Covid 19

Eolas scoile maidir leis an gcoróinvíreas

Sonraí Teagmhálá na Scoile

Gaelscoil Chaladh an Treoigh,

An Caisleán Nua
Caladh an Treoigh
Luimneach

Uimhir ghutháin: 061 502 214
Ríomhphost: oifig@gaelcat.com

Imeachtaí atá ag teacht aníos

1. Lá Saoire Bainc 30ú Aibreán – 3ú Bealtaine

2. Seachtain Saoire Bainc 7ú-11ú Meitheamh

3. An Chéad Chomaoineach Naofa: Luan 14ú & Máirt an 15ú Meitheamh @ 2in san Ardeaglais

4. An Coineartú: Máirt 22ú & Céadaoin 23ú Meitheamh @ 2in san Ardeaglais

5. Laethanta Saoire an tSamhraidh 25ú Meitheamh (leathlá)

Discover our School

Gaelscoil Chaladh an Treoigh is home to 438 pupils (aged 5-12) We are funded by the Department of Education and Skills, under the patronship of Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge and managed by our voluntary Board of Management with support from the school community. We are proud of our Irish language and culture.

paul tierney

Nuacht Scoile

Aibitír na Scoile