Aldi Play Rugby

Aldi Play Rugby

Aldi Imir Rugbaí

We are collecting Aldi ‘Play Rugby’ stickers currently in school. The stickers can be obtained from Aldi stores by spending more than €30. We need to collect 300 stickers for our school to be in with a chance of winning €50,000 to update our sports facilities. The stickers are available from the 28th of January. 

Táimid ag bailú greamáin ‘Aldi Play Rugby’ faoi láthair ar scoil. Is féidir na greamáin a fháil ó siopaí Aldi nuair a chaitheann tú níos mó ná €30. Tá orainn 300 greamáin a bhailiú chun seans a bheith againn €50,000 a bhuachan  le haghaidh ár n-áiseanna sport scoile a uasdatú. Is feidir na greamáin a bháiliú ón 28ú Eanáir.