Art in our World

Art in our World

Art in our World

Féach ar an ealaín álainn atá á chrocadh sa scoil againn anois. Nuair a tógadh an scoil, thug an OPW 1% de chostas tógála na scoil dúinn chun píosa ealaíne a chruthú don scoil. Thóg an próicéis roinnt ama, ach faoi dheireadh tá sé curtha i gcríoch againn. Le cabhair coiste – tuismitheoirí Louise Mullane agus Dara Waldron agus múinteoirí Deirdre Seoige agus Sile Inglis, roghnaíodh ealaíntóir Diane McCormick. http://www.dianemccormick.co.uk.Tháinig Diane chun na scoil Mí na Samhna seo caite agus rinne sí céardlainn leis na páistí, tuismitheoirí agus múinteoirí. An téama a bhí idir láimhe againn ná an timpeallacht agus fiethidí.
Ba mhaith linn ár mbuíochas ó chroí a ghabháil le tuismitheoirí Louise Mullane agus Dara Walron a thug am, comhairle agus taithí dúinn. Tá súil againn go mbeadh deis ag pokal na sociale na saothair álainn seo a fheiceáil iad féin sar i bhfad.

When the school was built in 2014, the OPW dedicated 1% of the cost of the build to commissioning a piece of artwork for the school. The process took a few years but we are happy to announce that it is finally finished! We the help of a committee, parents Louise Mullane and Dara Waldron, and teachers Deirdre Seoige and
Síle Inglis, artist Diane McCormick was chosen. http://www.dianemccormick.co.uk Diane visited our school last November and over three days ran workshops with children, teachers and parents. The chosen theme was the environment and insects. We would like to express our heartfelt thanks to Louise Mullane and Dara Waldon who gave us many hours of their time, their expertise and advice. We hope that before too long, the school community can view these beautiful pieces of art. They truly give the school an injection of colour, imagination and beauty.