Coiste na dTuismitheoirí

Fáilte chuig an leathanach seo. Tá Coiste gníomhach againn. An aidhm atá leis an leathanach seo ná gníomhaíochtaí reatha an Choiste a roinnt. Tá fáilte roimh thuismitheoirí a bheith ina mbaill den Choiste agus freastal ar na cruinnithe rialta i rith na bliana.

Ár Sprioc: Cuidiú leis an mbainistíocht scoile agus leis an bhfoireann teagaisc ó thaobh cúram agus oideachas ár bpáistí de.

Cabhraíonn tuismitheoirí leis an nGaelscoil i mbealaí éagsúla – msh. ag riaradh / tacú le gníomhaíochtaí bailúchán airgid. Chabraíomar leis an scoil áiseanna teagaisc riachtanach agus áiseanna spóirt a cheannach. Tá a leithéid de thacaíocht fíor-thabhachtach agus gabhaimid buíochas le cách a thacaigh leis seo. Dár ndóigh is féidir tacú i mbealaí eile chomh maith – más é ag cabhrú le heagrú ceolchoirm na Nollag nó bheith i do bhall den Choiste.
Cuirimid fáilte Uí Cheallaigh roimh bhaill nua i gcónaí. Ná bíodh cúthail ort.

Seo a leanas ár bplean gnímh:-

Rannpháirtíocht Tuismitheoirí – Deiseanna a chruthú do thuismitheoirí agus do bhaill foirne a bheith ag obair as lámh a chéile agus caidreamh dearfach a fhorbairt.
Déantar dícheall go mbeadh tuairimí tuismitheoirí léirithe i bpolasaithe agus coraís scoile.
Obair ar son tuismitheoirí scoile le reímsí atá le forbairt a aithint maraon le hobair na Gaelscoile a chur chun cinn.

Cumarsáid – Deimhniú go bhfuil tuismitheoirí curtha ar an eolas faoi sonraí tábhachtacha. Deis a sholáthár do thuismitheoirí a gcuid tuairimí a roinnt i slite éagsúla, slite is oiriúnaí a oireann dóibh.

Modhanna Cumarsáide:
Cruinniú an Choiste – Cruinniú oscailte uair sa téarma;
Nuachtlitir an Choiste – uair sa téarma;
Sonraí teagmhála – baill an Choiste (thíos).

Bailiú Airgid – Is gné tábhachtach dúinn é a bailiú airgid le cuidiú leis an nGaelscoil an saol scoile is fearr do na gasúir a sholáthar. Bíonn Coiste na dTuismitheoirí freagrach as gníomhaíochtaí agus ócáidí sóisialta éagsúla i rith na bliana a reachtáil.