Meet our Staff

An Fhoireann

Staff 2020/21

Rang Ainm
Príomhoide Frankie Ní Fhrainclín
Príomhoide Tánaisteach Siobhán Ní Iarlaithe
Naíonáin Bheaga na Feoire

Naíonáin Bheaga na Bearú

Naíonáin Bheaga na Siúire

Peadar Mac Searraigh

Aisling Ní Ghiollabháin

Rachel de Púinse

Naíonáin Mhóra na Máighe

Naíonáin Mhóra na Féile

Cliodhna Ní Cheallaigh

Amy Ní Chuirc

Rang 1 na Life

Rang 1 na Laoi

Eilís Ní Iarlaithe

Bróna de Paor

Rang 2 na hUinseann

Rang 2 na Brosnaí

Siobhan Ní Iarlaithe

Eimear Ní Raghallaigh

Rang 3 na Maoilchearna

Rang 3 an Fhorgais

Máire Ní Chonchuir

Máire Ní Choistealbha

Rang 4 na Sionnaine

Rang 4 na Coiribe

Caoimhe Uí Nioclás

Seán Upton

Rang 5 an Abhóca

Rang 5 na Daoile

Dáithí Ó Dubháin

Erin Ní Riain

Rang 6 na Bóinne

Rang 6 an Lagáin

Síle Inglis

Deirdre Seoighe

Oideachas Speisialta Seosaimh Ó hUallacháin

Aoife Uí Riagáin

Máire Ní Mhiacháin

Mícheál Ó Lochlainn

Cúntóirí Riachtanaisí Speisialta
Caroline Uí hAodha
Caitlín Uí Chinnéide
Rhian Ní Shuilleabháin
Rúnaí Caitríona Uí Chonaill
Feighlí Brendan Collins

FAQ

You can contact your child’s teacher in a number of ways

  • The Dialann Scoile (school diary) is a useful and informal way to contact your child’s teacher.
  • Phone the school 061-502214 and request that the teacher call you back after class has concluded.
  • Phone the school and request a meeting with the relevant teacher.
  • Email oifig@gaelcat.com and request a phonecall or meeting with the teacher you wish to make contact with.
  1. Labhair leis an múinteoir leis an gearán a shocrú (Speak to the teacher)
  2. Muna socraítear an gearán labhair leis an bpríomhoide (If unresolved speak to the principal)
  3. Muna socraítear an gearán labhair le Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta. (If unresolved speak to the Chairperson of the Board of Management)
  4. Muna socraítear an gearán is féidir an gearán a chur i scríbhinn chuig an mBord Bainistíochta. Ní ghlacfar le gearán nach bhfuil tar éis na céimeanna cuí a leanúint. (If unresolved the complaint can be put in writing to the Board of Management once the above steps have been followed)
  5. Is féidir an polasaí ina iomláine a iarradh ón oifig. (The full policy is available from the oifig)

Paying for School Items

Debit/Credit Card Payments:
We facilitate easy payment of school items using the Aladdin e-payment system.
Aladdin uses state of the art security to safeguard information entered by you and the school and data is stored and processed in strict compliance with Irish data protection laws

To make a payment:

Follow the secure link below and you will be presented with a page requesting your email address. (this should be the email supplied by you to the school)

A link will then be sent to your email address which, once ticked, will lead you to your family listing of all payments due.

Select the collections for which you wish to pay -if there are multiple listed

Tick to agree to the terms and conditions

Click the green pay now button

Once the payment has been accepted you will be issued with a reference number and you will also receive an emailed receipt to the email address provided.