News

Rúnaí ag teastáil/Secretarial Position

Rúnaí ag teastáil/Secretarial Position Is bunscoil luath thumadh iomlán í Gaelscoil Chaladh an Treoigh. Tá Gaeilge mhaith ag teastáil don phost mar rúnaí scoile agus ní mór don té a cheapfar a bheith sásta a gcuid Gaeilge a fheabhsú, má iarrtar é. Dearcadh oscailte i leith foghlam na Gaeilge ag teastáil. The successful candidate is […]

Iarratais Scoile 2022/23 School Applications 2022/23

Is féidir foirm iarratais scoile 2022/23 a íoslódáil anseo (Download school enrolment form here): Foirm Iarratais

Seachtain na Rothar

Seachtain na Rothar. Nach iontach an tseachtain a bhí againn ar scoil an tseachtain seo caite. Mór ár mbuíochas a chairde as ucht bhur rannpháirteachas sa feachtas seo. Is iontach go raibh an méid sin daoine ag úsáid an bealach glas, idir óg agus aosta. Nach iontach sibh. Bhí an-lá againn le chéile ag an […]

Foclóir an Pandéim

Foclóir an Pandéim

Art in our World

Archive