Bord Bainistíochta

Feidhmíonn an Bórd Bainistíochta faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge agus is é atá freagrach as oideachas na bpáistí chomh maith le

 • athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean Scoile
 • polasaithe scoile a fhorbairt
 • earcaíocht fóirne
 • cuntaisí beacht a choimeád
 • cinnireacht a chur ar fáil
 • bainistíocht éifeachtach a chinntiú sa scoil

The Board of Management operates under the patronage of Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge and is responsible for providing an appropriate education for every pupil including:

 • reviewing the school plan
 • developing school policies
 • recruitment of staff
 • keeping accurate accounts
 • providing leadership
 • ensuring effective accountable management of the school

DR. T.J. Ó Ceallaigh

Chairperson/Cathaoirleach

Frankie Ní Frainclín

Principal/Príomhoide

Louise Nic Shiúrtáin

Parents’ Nominee/Ainmní Tuismitheora

Frank Mac Conmara

Parents’ Nominee/Ainmní Tuismitheora

Shane Kilcommins

Community Nominee/Ainmní Pobail

Donncha O’Treasaigh

Community Nominee/Ainmní Pobail

Tomás Mac Conmara

Patrons Nominee/Ainmní an bPátrún//Treasurer/Cisteoir

Aisling Ní Giollabháin

Teachers’ Nominee/ Ainmní Oide

The current Board has been established 01 December 2023.

The term for a Board of Management is 4 years.

Meith 27
2024
Laethanta Saoire an tSamhraidh
Lún 28
2024
Ath-oscailt na scoile / School re-opens
D.Fómh 28
2024
Briseadh mean-tearma/ Mid term break
Cuir Teachtaireacht Chugainn
TEAGMHÁIL LINN
Gaelscoil Chaladh an Treoigh,
An Caisleán Nua,
Caladh an Treoigh,
Luimneach,
V94 7N32.

061 502 214SUÍOMH / LOCATION
© 2024 Gaelscoil Chaladh an Treoigh