Éide Scoile

Éide Scoile

Réasúnaíocht

Tá sé tabhachtach go bhfoghlaimíonn daltaí na scoile conas iad fhéin a chur i láthair go hoiriúnach. Forbraíonn an éide scoile féin-mheas agus féin-mhuinín i measc na ndaltaí agus cuireann sé leis an tuiscint agus an tábhacht a bhaineann le híomhá slachtmhar. Bímid ag súil le dea-chuma pearsanta i gcónaí mar taispeánann sé an ard-chaighdéan atá ag an scoil.

Rationale
It is important that our pupils learn to present themselves appropriately. A neat and tidy school uniform helps pupils to understand the importance of presentation and helps them develop their self-esteem and self-confidence.
The highest standard of personal appearance is expected at all times as it represents the standards set by our school for our children.

Cur Cuige Scoil iomlán

Tacaíonn an Bord Bainistíocha, Coiste na dTuismitheoirí, an Phríomoide agus foireann na scoile an ard-chaighdeán i dtaobh an éide scoile agus dea-chuma i measc na ndaltaí sa Ghaelscoil.

Whole School Approach
The Board of Management of Gaelscoil Chaladh an Treoigh along with the Parents’ Council, Principal and teachers endeavour to maintain the highest of standards in matters of dress code and personal appearance for all pupils in the school.


Rólanna agus Freagrachtaí

Ar ndóigh, caithfidh tuismitheoirí cinntiú go bhfuil na daltaí ag claí leis na hardchaighdeáin atá leagtha síos ag an scoil i dtaobh cuma ginearálta, éadaí, gruaig agus seodra. Caitheann na daltaí an éide scoile gach lá agus ar ócáidí/gníomhaíochtaí scoile, ach amháin má fhaightear fógra ón scoil. Tuigtear, ó am go ham, nach mbíonn an páiste in ann teacht ar scoil leis an éide scoile air/uirthi toisc dálaí ag athrú. Sa chás seo, ní mór don dalta nóta a thabhairt ar scoil ag míniú an fáth nach bhfuil an éide scoile ceart air/uirthi. Má thagann an dalta ar scoil gan an éide scoile ceart orthu agus gan nóta ó na tuismitheoirí faoi dhó, tabharfar nóta/ cárta bán dóibh. (Breathnaigh – Cód smachta)

Roles and Responsibilities
Accordingly, parents must ensure that pupils comply with these standards in matters of general appearance, dress, hairstyles and jewellery at all times during the school term.
The school uniform is worn on all school days/events unless parents are notified in advance of a change.
It is understandable that from time to time a child may come to school without the correct uniform due to unforeseen circumstances. In this case the child should bring a written note to school explaining the reason for not having the correct uniform. Any child who comes to school without the correct uniform twice and without a note from parents/guardian will be given a white card/note – (see School Code of Conduct) .

Sonraí an Éide Scoile

Tá ar páistí Rang I- Rang VI an éide foirmiúl a chaitheamh agus iad ar scoil, ag teacht agus ag imeacht ón scoil. Tá ar an éide scoile agus bróga na ndaltaí a bheith glan agus cuma maith orthu. Ní cheadaítear bróga spóirt ach amháin ar laethanta spóirt.


Details of the Uniform
The formal school uniform is to be worn by pupils from Rang I to Rang VI during school hours, when representing the school on school outings and when and travelling to and from school. The uniform and footwear are to be kept clean and in good condition. Sports shoes are not to be worn except on PE days.

Eide Scoile na gCailíní

Geansaí turcaid le muinéal- v le suainteas na scoile Sciorta breacán/ bríste turcaid Blús bán Stocaí dorcha dubhghorm nó dubh ( Ní cheadaítear aon dath eile) Bróga dorcha dubhghorm nó dubh ( Ní cheadaítear aon dath eile)

Girls Uniform
Turquoise v-neck jumper with school crest,
Plaid skirt/navy trousers
White blouse (polo is acceptable on PE days)
Dark navy/black socks (no other colour is permissable)
Navy / Black shoes (n
o other colour is permissable)

Éide Scoile na mBuachaillí

Geansaí gorm le muinéal- v agus suainteas na scoile Bríste dubh ghorm Léine bán le bóna (is féidir polo-shirt a chaitheamh ar laethanta spóirt) Stocaí dorcha dubhghorm nó dubh ( Ní cheadaítear aon dath eile) Bróga dorcha dubhghorm nó dubh ( Ní cheadaítear aon dath eile)

Boys Uniform
Turquoise v-neck jumper with school crest,
Navy pants,
White collared shirt (polo shirt is acceptable on PE days)
Dark Navy/black socks (no other colour is permissable)
Dark Navy /Black shoes (no other colour is permissable)

Éide Spóirt na Scoile. Caitheann na Naíonáin Bheaga agus na Naíonáin Mhóra éide spóirt na scoile. Caitheann na páistí eile sa scoil é ar laethanta corpoideachais agus spóirt. Éide Spóirt na mbuachaillí agus na gcailíní Geansaí dubhghorm le suainteas na scoile Bríste sport dubhghorm T-léine bán

Tracksuit
The school tracksuit is worn by Junior and Senior Infants. It is also worn by all pupils for PE days.

Girls and Boys Tracksuit (This is worn on PE days only). Rang I-VI
Navy sweatshirt with school crest
Navy tracksuit pants,
White polo t-shirt

Sa Samhradh

Le linn an samhradh bíonn rogha ag na daltaí bríste ghearr glúine dubhghorm a chaitheamh. Ní ghlactar le bristí ghearra nach dtéann chomh fada leis an nglúin.

Summer time
Pupils have the option of wearing navy knee length shorts in the Summer time.
Please note that any shorts above the knee are not acceptable.

Please note that hooded sweatshirts are strictly not acceptable.

Meith 27
2024
Laethanta Saoire an tSamhraidh
Lún 28
2024
Ath-oscailt na scoile / School re-opens
D.Fómh 28
2024
Briseadh mean-tearma/ Mid term break
Cuir Teachtaireacht Chugainn
TEAGMHÁIL LINN
Gaelscoil Chaladh an Treoigh,
An Caisleán Nua,
Caladh an Treoigh,
Luimneach,
V94 7N32.

061 502 214SUÍOMH / LOCATION
© 2024 Gaelscoil Chaladh an Treoigh