Bord Bainistíochta

Feidhmíonn an Bórd Bainistíochta faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge agus is é atá freagrach as oideachas na bpáistí chomh maith le

 • athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean Scoile
 • polasaithe scoile a fhorbairt
 • earcaíocht fóirne
 • cuntaisí beacht a choimeád
 • cinnireacht a chur ar fáil
 • bainistíocht éifeachtach a chinntiú sa scoil

The Board of Management operates under the patronage of Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán-Ghaeilge and is responsible for providing an appropriate education for every pupil including:

 • reviewing the school plan
 • developing school policies
 • recruitment of staff
 • keeping accurate accounts
 • providing leadership
 • ensuring effective accountable management of the school

Seamus Ó Ceanainn

Chairperson/Cathaoirleach

Frankie Ní Frainclín

Principal/Príomhoide

Ciara Ní Dhrisceoil

Parents’ Nominee/Ainmní Tuismitheora

Tomás Mac Conmara

Parents’ Nominee/Ainmní Tuismitheora/Treasurer/Cisteoir

Mairead Corrigan

Community Nominee/Ainmní Pobail

Donncha O’Treasaigh

Community Nominee/Ainmní Pobail

Sorcha de Brún

Patrons Nominee/Ainmní an bPátrún

Bróna de Paor

Teachers’ Nominee/ Ainmní Oide

The current Board has been established 01 December 2019.

The term for a Board of Management is 4 years.

Meith 05
2023
Lá saoire bainc
Meith 29
2023
Dúnadh na Scoile
Cuir Teachtaireacht Chugainn
TEAGMHÁIL LINN
Gaelscoil Chaladh an Treoigh,
An Caisleán Nua,
Caladh an Treoigh,
Luimneach,
V94 7N32.

061 502 214SUÍOMH / LOCATION
© 2023 Gaelscoil Chaladh an Treoigh