Gaelscoil a roghnú

Gaelscoil a roghnú

Learning Through Irish

We understand that not all children will have experience of speaking Irish before they come to school. Whilst an advantage, it is by no means necessary that parents are fluent in Irish. It does not hamper your child in their ability to learn through Irish. Indeed, the majority of Gaelscoil pupils do not have fluent Irish speaking parents.

We aim to provide early fluency in Irish through the use of ‘Immersion Education’ techniques. Irish is utilised on a continual basis, in everyday practical situations and through class work so that understanding and fluency is steadily gained. This is further extended to the experience of Irish culture through active engagement in dance, music, games and heritage

Ag Foghlaim trí Ghaeilge

Tuigimid nach mbeidh sé mar thaithí ag roinnt páistí a bheith ag labhairt as Gaeilge sula dtosaíonn siad ar scoil. Cé gur buntáiste é, níl sé riachtanach in aon chor go mbeadh tuismitheoirí líofa sa Ghaeilge. Go deimhin, ní bhíonn sé de chumas ag tromlach tuistí Gaelscoile na tíre Gaeilge a labhairt. Rud nach gcuireann srían ar chumas na bpáistí foghlaim trí Ghaeilge.

Tá sé mar aidhm againne, luath líofach sa Ghaeilge a chur ar fáil tríd an córas Tumoideachais. Úsáidtear Gaeilge go leanúnach, i gnáth cúrsaí an lae agus le linn obair ranga ionas go bhfástar tuiscint agus líofacht. Cuirtear béim ar leith ar Chultúr na Gaeilge le rince, ceol, cluichí agus oidhreacht.

Learning Together

Well-rounded education is based on a partnership of home, pupil and Gaelscoil. We encourage the involvement and assistance of parent/guardians in the activities of the school and foster ‘learning together’ programmes. Parents regularly take part in field trip expeditions and also assist in class learning and teaching new skills.

Ag foghlaim le chéile

Tá oideachas leathan bunaithe ar chomhpháirtíocht idir an bhaile, an dalta agus an Gaelscoil. Molaimid go mbeadh tuistmitheoirí/ caomhnóirí páirteach i gníomhachtaí scoile agus i gcláracha ‘foghlaim le chéile’.

Learning Through Fun

We believe that education should stimulate and engage our childrens talents, as well as expand their social abilities. To this end we offer a wide range of opportunities to learn through fun and activity

Foghlaim le spraoi

Creidimid gur cheart go speagadh an fhoghlaim talann ár bpáistí agus go gcuireadh sé le réimse a n-ábalacht sóisialta. Cuige seo, cuirimid réimse deiseanna ar fáil chun foghlaim gníomhach, spraoiúl a spreagadh.

choosing_a_gaelscoil.png

Meith 27
2024
Laethanta Saoire an tSamhraidh
Lún 28
2024
Ath-oscailt na scoile / School re-opens
D.Fómh 28
2024
Briseadh mean-tearma/ Mid term break
Cuir Teachtaireacht Chugainn
TEAGMHÁIL LINN
Gaelscoil Chaladh an Treoigh,
An Caisleán Nua,
Caladh an Treoigh,
Luimneach,
V94 7N32.

061 502 214SUÍOMH / LOCATION
© 2024 Gaelscoil Chaladh an Treoigh