Teachtaireacht ón bPríomhoide

Frankie_web_1_0031_LR.jpg

Mar Phríomhoide Ghaelscoil Chaladh an Treoigh, is mór an onóir dom fíor chaoin fáilte a chur romhat chuig ár suíomh idirlín scoile.

‘Sé manna na scoile ná ‘Mens Sana in Corpore Sano’, meon slántiúil i gcorp sláintiúil. Tugann an fhoireann iomlán faoina gcuid oibre anseo go fuinniúil le cinntiú go bhfuil an manna seo i bhfeidhm go forleathan sa scoil.

Picture1.jpg

Inár suaitheantas scoile, tá ceithre shiombail a bhaineann lenár bhfís uilíoch:

An leabhar – is íomhá é seo den fhoghlaim agus den fhorbairt acadúil a tharlaíonn de shíor in atmaisféar dearfach, spreagtha

An crann – is cuid lárnach den oideachas anseo cúram na timpeallachta agus an nadúir. Is íomha é an crann freisin den oideachas a chuirtear ar fáil chun láidreacht agus aclaíocht na bpáistí a fhorbairt

An chláirseach – íomha a léiríonn gur scoil í seo a chuireann béim ar an gcultúr Gaelach. Cothaitear é seo tríd an teanga, an ceol agus an damhsa Gaelach a threisiú

An colúr – tugaimid tacaíocht dos na daltaí a gcuid scileanna soisialta a fhorbairt ionas go mbeidh siad muiníneach agus freagrach sa todchaí

Tá foireann den scoth againn i nGaelscoil Chaladh an Treoigh, idir múinteoirí agus foireann riarachán. Is cúis onóra dúinn atmaisféar foghlama, slán sábháilte a fhorbairt le comhpháirtí phobal na scoile, agus an páiste i gcónaí lárnach inár bhfís.

Doras feasa fiafraí.

Frankie Uí Fhrainclín

Meith 27
2024
Laethanta Saoire an tSamhraidh
Lún 28
2024
Ath-oscailt na scoile / School re-opens
D.Fómh 28
2024
Briseadh mean-tearma/ Mid term break
Cuir Teachtaireacht Chugainn
TEAGMHÁIL LINN
Gaelscoil Chaladh an Treoigh,
An Caisleán Nua,
Caladh an Treoigh,
Luimneach,
V94 7N32.

061 502 214SUÍOMH / LOCATION
© 2024 Gaelscoil Chaladh an Treoigh